UTM Tracking là gì? Hướng dẫn tạo UTM vào quản lý hiệu quả Marketing
#Marketing
UTM Tracking là gì? Hướng dẫn tạo UTM vào quản lý hiệu quả Marketing
Hướng dẫn cách sử dụng & cài đặt Google Tag Manager
#Marketing
Hướng dẫn cách sử dụng & cài đặt Google Tag Manager
Hướng dẫn chạy quảng cáo Google Shopping
#Marketing
Hướng dẫn chạy quảng cáo Google Shopping

Cũng giống như Google AdWords, quảng cáo mua sắm Google Shopping là một loại hình quảng cáo trực tuyến do Googe cung cấp, cho phép hiển thị các sản phẩm liên quan dựa theo truy vấn của người dùng. Từ đó khách hàng có thể xem ảnh sản phẩm, so sánh giá giữa các dịch vụ cung cấp ngay trên trang tìm kiếm Google.

Trình quản lý thẻ của Google – Google Tag Manager là một công cụ được thiết lập để giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp giữa các phòng ban, theo dõi chiến dịch marketing, quản lý thẻ JavaScript và HTML, chủ động cập nhật website,…

UTM (viết tắt cho Urchin tracking module), hay UTM code là một đoạn mã đơn giản được gắn vào các đường dẫn URL tùy chỉnh của bạn, giúp theo dõi các nguồn, phương tiện trung gian, hoặc tên các chiến dịch của bạn.

Bài Mới

Chuyên trang
Trang chủ Marketing